Tìm kiếm nhiều:09*03*08*086**666086*123

Nên dùng hay nên vứt ngay số điện thoại nếu 4 số cuối hung?

Ngày đăng: 22/1/2022
Được đăng bởi: Admin / Nguyễn Bé
Xem nhanh nội dung

Theo quan niệm trong dân gian Việt Nam,  số sim điện thoại gồm 10 con số trong đó 2 số đầu đại diện cho quá khứ, 4 số giữa đại diện cho hiện tại còn ý nghĩa 4 số đuôi điện thoại sẽ đại diện cho tương lai. Chính vì vậy, phương pháp xem 4 số  cuối điện thoại ngày càng được nhiều người biết đến và trở thành phương pháp phổ thông để luận xem ý nghĩa hung cát 4 số cuối điện thoại. Khi áp dụng cách xem 4 số cuối  điện thoại này, nhiều người cho rằng cần vứt ngay số  điện thoại nếu 4 số cuối không mang lại may mắn cát lành, hung hoặc đại hung.  Hãy xem số điện thoại của mình có thuộc danh sách này hay không nhé.

1. Nên vứt ngay số điện thoại nếu 4 số cuối là số nào?

Dân gian tương truyền rằng, chiếc sim sẽ mang đến cát lành nếu bản thân số sim chứa cát khí may mắn.   Theo đó cần đánh giá số sim có mang lại may mắn trong tương lai hay không thông qua 4 số đuôi điện thoại, Chuyên gia cho rằng để xem  4 số cuối điện thoại có ý nghĩa hung cát ra sao có thể dựa vào ý nghĩa 80 linh số.

Cách xem 4 số cuối điện thoại được thực hiện qua bước đơn giản như sau:

  •   Bước1:Từ số điện thoại của mình hãy lấy ra 4 số cuối  chia cho 80. Sau đó giữ lại phần dư của phép chia ( Ví dụ sim có đuôi 9298: thì lấy  9298 : 80= 116 dư 18 => lấy phần dư là 18)

  • Bước 2:Tra ý nghĩa 4 số cuối điện thoại theo bảng ý nghĩa hung cát 80 linh số (Ví dụ phần dư là 18 nên bốn số cuối điện thoại 9298 là  đại cát giúp mọi việc đều như ý)

Phần dư

Ý nghĩa

Chủ về phương diện

Phần dư

Ý nghĩa

Chủ về phương diện

0

Đại Cát

Vạn sự như ý

40

Đại Cát

Tài lộc

1

Cát

Sự nghiệp

41

Hung

Công danh

2

BÌNH

Thăng trầm

42

Cát

Vạn sự như ý

3

Đại Cát

Vạn sự như ý

43

Cát

Vạn sự như ý

4

Hung

 

44

Hung

Công danh

5

Đại Cát

Tài lộc

45

Hung

Khó khăn

6

Cát

Tài lộc

46

Đại Cát

Quý nhân giúp

7

Cát

Sức khỏe

47

Đại Cát

Công danh

8

Cát

Giải hạn

48

BÌNH

 

9

Hung

Khó khăn

49

BÌNH

 

10

Hung

Khó khăn

50

BÌNH

 

11

Cát

Công danh

51

Cát

Công danh

12

Hung

Sức khỏe

52

Hung

Khó khăn

13

Cát

Công danh

53

BÌNH

 

14

BÌNH

 

54

Hung

Khó khăn

15

Cát

Tài lộc

55

Đại hung

Công danh

16

Đại Cát

Công danh

56

Cát

Công danh

17

Cát

Quý nhân giúp

57

BÌNH

 

18

Đại Cát

Vạn sự như ý

58

Hung

Công danh

19

Hung

Khó khăn

59

BÌNH

 

20

Đại hung

Khó khăn

60

Hung

Thăng trầm

21

Cát

Công danh

61

Hung

Khó khăn

22

Hung

Khó khăn

62

Cát

Công danh

23

Đại Cát

Công danh

63

Hung

Công danh

24

Cát

Công danh

64

Cát

Công danh

25

Cát

Vạn sự như ý

65

BÌNH

Gia đạo

26

Hung

Khó khăn

66

Đại Cát

Vạn sự như ý

27

Cát

Công danh

67

Cát

Công danh

28

Đại Cát

Công danh

68

Hung

Bình an

29

Hung

Chia ly

69

Hung

Công danh

30

Đại Cát

Vạn sự như ý

70

BÌNH

 

31

Đại Cát

Công danh

71

BÌNH

Thăng trầm

32

Cát

Tài lộc

72

Cát

Vạn sự như ý

33

Hung

Khó khăn

73

BÌNH

 

34

BÌNH

 

74

BÌNH

 

35

Hung

Khó khăn

75

Hung

Khó khăn

36

Cát

Công danh

76

Cát

Vạn sự như ý

37

BÌNH

 

77

BÌNH

 

38

Đại Cát

Công danh

78

Đại Cát

Tài lộc

39

BÌNH

 

79

Hung

Thăng trầm

 

Khi xem hung cát 4 số cuối điện thoại, dân gian cho rằng nên vứt ngay số điện thoại nếu 4 số cuối có kết quả là Hung hoặc Đại Hung ứng với linh số là 04, 26, 20, 29, 55.... Những số Bình - không tốt cũng không xấu có thể giữ lại nhưng tốt nhất nên dùng sim có kết quả Cát hoặc Đại Cát - Ứng với kết quả phần dư  hay linh số là 28, 30, 66...

2. Nên dùng sim điện thoại có 4 số cuối là số nào?

Với cách tính 4 số cuối sim điện thoại đã giới thiệu phía trên, chúng tôi đã giúp quý bạn đọc tổng hợp những danh sách những số sim có đuôi đại cát được người dùng yêu thích ( Chọn đuôi số để tham khảo danh sách số sim điện thoại phù hợp)

 

0003

1186

3040

5550

7666

0066

1283

3070

5586

7778

0080

1363

3123

5666

7938

0083

1378

3138

5778

7986

0110

1538

3443

5858

8000

0306

1586

3538

5986

8003

0323

1618

3666

6000

8080

0338

1666

3938

6003

8083

0386

1683

3986

6030

8338

0403

1950

4000

6066

8386

0578

1986

4243

6080

8800

0626

2000

4338

6226

8818

0706

2003

4400

6338

8866

0800

2018

4466

6386

8880

0803

2226

4546

6563

8883

0818

2323

4578

6578

9123

0880

2338

5070

6866

9666

0883

2386

5123

6883

9683

0898

2578

5138

6898

9698

0990

2626

5150

7070

9778

1070

2786

5186

7123

9986

1123

2883

5458

7378

 

1138

2898

5538

7586

 


 

3. Tra cứu 4 số cuối điện thoại hung cần vứt ngay

Cách tính 4 số cuối sim điện thoại cho những kết quả khác nhau. Theo đó ý nghĩa, mức độ hung cát của mỗi linh số khác nhau. Theo kinh nghiệm và hiểu biết của mình, chúng tôi đã tổng hợp thành danh sách tra cứu bốn số cuối điện thoại nên vứt ngay theo từng phương diện cuộc sống như sau:

3.1 Nếu muốn gia đạo yên ấm nên vứt ngay số điện thoại nếu 4 số cuối là các số sau:

0029

2029

4029

6029

8029

0109

2109

4109

6109

8109

0189

2189

4189

6189

8189

0269

2269

4269

6269

8269

0349

2349

4349

6349

8349

0429

2429

4429

6429

8429

0509

2509

4509

6509

8509

0589

2589

4589

6589

8589

0669

2669

4669

6669

8669

0749

2749

4749

6749

8749

0829

2829

4829

6829

8829

0909

2909

4909

6909

8909

0989

2989

4989

6989

8989

1069

3069

5069

7069

9069

1149

3149

5149

7149

9149

1229

3229

5229

7229

9229

1309

3309

5309

7309

9309

1389

3389

5389

7389

9389

1469

3469

5469

7469

9469

1549

3549

5549

7549

9549

1629

3629

5629

7629

9629

1709

3709

5709

7709

9709

1789

3789

5789

7789

9789

1869

3869

5869

7869

9869

1949

3949

5949

7949

9949

 

3.2 Nếu muốn công danh, sự nghiệp và tài lộc hanh thông nên vứt ngay số điện thoại nếu 4 số cuối là các số sau:

 

0020

2020

4020

6020

8020

0055

2055

4055

6055

8055

0100

2100

4100

6100

8100

0135

2135

4135

6135

8135

0180

2180

4180

6180

8180

0215

2215

4215

6215

8215

0260

2260

4260

6260

8260

0295

2295

4295

6295

8295

0340

2340

4340

6340

8340

0375

2375

4375

6375

8375

0420

2420

4420

6420

8420

0455

2455

4455

6455

8455

0500

2500

4500

6500

8500

0535

2535

4535

6535

8535

0580

2580

4580

6580

8580

0615

2615

4615

6615

8615

0660

2660

4660

6660

8660

0695

2695

4695

6695

8695

0740

2740

4740

6740

8740

0775

2775

4775

6775

8775

0820

2820

4820

6820

8820

0855

2855

4855

6855

8855

0900

2900

4900

6900

8900

0935

2935

4935

6935

8935

0980

2980

4980

6980

8980

1015

3015

5015

7015

9015

1060

3060

5060

7060

9060

1095

3095

5095

7095

9095

1140

3140

5140

7140

9140

1175

3175

5175

7175

9175

1220

3220

5220

7220

9220

1255

3255

5255

7255

9255

1300

3300

5300

7300

9300

1335

3335

5335

7335

9335

1380

3380

5380

7380

9380

1415

3415

5415

7415

9415

1460

3460

5460

7460

9460

1495

3495

5495

7495

9495

1540

3540

5540

7540

9540

1575

3575

5575

7575

9575

1620

3620

5620

7620

9620

1655

3655

5655

7655

9655

1700

3700

5700

7700

9700

1735

3735

5735

7735

9735

1780

3780

5780

7780

9780

1815

3815

5815

7815

9815

1860

3860

5860

7860

9860

1895

3895

5895

7895

9895

1940

3940

5940

7940

9940

1975

3975

5975

7975

9975

3.3 Muốn gia đạo bình an, sức khỏe tốt nên vứt ngay số điện thoại nếu 4 số cuối là số sau:

 

0012

2012

4012

6012

8012

0068

2068

4068

6068

8068

0092

2092

4092

6092

8092

0148

2148

4148

6148

8148

0172

2172

4172

6172

8172

0228

2228

4228

6228

8228

0252

2252

4252

6252

8252

0308

2308

4308

6308

8308

0332

2332

4332

6332

8332

0388

2388

4388

6388

8388

0412

2412

4412

6412

8412

0468

2468

4468

6468

8468

0492

2492

4492

6492

8492

0548

2548

4548

6548

8548

0572

2572

4572

6572

8572

0628

2628

4628

6628

8628

0652

2652

4652

6652

8652

0708

2708

4708

6708

8708

0732

2732

4732

6732

8732

0788

2788

4788

6788

8788

0812

2812

4812

6812

8812

0868

2868

4868

6868

8868

0892

2892

4892

6892

8892

0948

2948

4948

6948

8948

0972

2972

4972

6972

8972

1028

3028

5028

7028

9028

1052

3052

5052

7052

9052

1108

3108

5108

7108

9108

1132

3132

5132

7132

9132

1188

3188

5188

7188

9188

1212

3212

5212

7212

9212

1268

3268

5268

7268

9268

1292

3292

5292

7292

9292

1348

3348

5348

7348

9348

1372

3372

5372

7372

9372

1428

3428

5428

7428

9428

1452

3452

5452

7452

9452

1508

3508

5508

7508

9508

1532

3532

5532

7532

9532

1588

3588

5588

7588

9588

1612

3612

5612

7612

9612

1668

3668

5668

7668

9668

1692

3692

5692

7692

9692

1748

3748

5748

7748

9748

1772

3772

5772

7772

9772

1828

3828

5828

7828

9828

1852

3852

5852

7852

9852

1908

3908

5908

7908

9908

1932

3932

5932

7932

9932

1988

3988

5988

7988

9988

Trên đây là thông tin về những số điện thoại nên dùng và nên vứt ngaysố điện thoại nếu 4 số cuối là số nào. Hy vọng đáp ứng được phần nào sự tò mò của quý bạn đọc. Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin hãy chọn liên hệ với chúng tôi

Thông tin về tác giả:

Nguyễn Bé

Nguyễn Bé - Manager tại simsodepviettel.com, với gần 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sim số đẹp. Là chuyên gia hàng đầu trong việc giải mã ý nghĩa các con số và số sim điện thoại

Bài viết cùng tác giả:

tìm sim theo năm sinh

Ngày sinh đầy đủ
VD: 09.01.12.1996
Ngày sinh rút gọn
VD: 0963.10.11.89
Năm sinh
VD: 088630.1996
giỏ hàng simsodepviettel 0
liên hệ simsodepviettel
zalo simsodepviettel
chat simsodepviettel